Megelőző Orvostani Intézet folyamatban lévő és befejezett projektjei

Forrás

Pályázat címe/ támogatás összege/ futamideje/vezetője/intézet

OTKA T 048964

Az intracelluláris XIII-as faktor lehetséges szerepe a monocita/ makrofág sejtvonalban. Támogatás: 20 MFt, Futamidő: 2005-2008, Szakmai vezető: Dr. Ádány Róza Megelőző Orvostani Intézet

OTKA T 048750

Genomiális eltérések és génexpresszió közötti kapcsolat vizsgálata, melanómák metasztázisképzésére jellemző genetikai markerek kutatása. . Támogatás: 17,2 MFt, Futamidő: 2005-2008, Szakmai vezető: Dr. Balázs Margit Megelőző Orvostani Intézet

NKFP1-00003/2005

A népegészségügyi szempontból legjelentősebb népbetegségek megelőzési lehetőségei Támogatás: 137,6 MFt, Futamidő: 2005-2008, Szakmai vezető: Dr. Ádány Róza Megelőző Orvostani Intézet

ETT 331/2006

A szociális tényezők kapcsolata az egészség-magatartással és az egészségi állapottal az átlag-populációban és a szociálisan marginizált népességben Támogatás: 3 MFt, Futamidő: 2006-2008, Szakmai vezető: Dr. Vokó Zoltán Megelőző Orvostani Intézet

ETT 341/2006

Az egészséghatás-becslés módszerének adaptálása és alkalmazása a hazai térségi és társadalmi egészség-egyenlőtlenségek mérséklését célzó interszektoriális egészségpolitika támogatására. Támogatás: 5,1 MFt Futamidő: 2006-2008, Szakmai vezető: Dr. Ádány Róza Megelőző Orvostani Intézet

NKTH 56

A Biomarker Analízis Tanszék (Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar) kutatói és oktatói működési feltételeinek biztosítása. Támogatás: 1,8 MFt, Futamidő: 2006-2008, Szakmai vezető: Dr. Balázs Margit Megelőző Orvostani Intézet

NKTH 51

A népegészségügyi képzés tartalmi fejlesztése kari együttműködések keretében Támogatás: 1,8 MFt Futamidő: 2006-2008, Szakmai vezető: Dr. Ádány Róza Megelőző Orvostani Intézet

NKTH 46

A kutatástól a klinikai gyakorlatig című tantárgy kifejlesztése az orvosképzésben

. Támogatás:1,8 MFt, Futamidő: 2006-2008, Szakmai vezető: Dr. Vokó Zoltán Megelőző Orvostani Intézet

MTA-TKI

2006TKI247

Népegészségügyi kutatások az ország gazdasági versenyképességét növelő, bizonyítékokon alapuló egészségpolitika támogatására. Támogatás 82,7 MFt, Futamidő 2007-2011, Kutatócsoport vezetője Dr. Ádány Róza Megelőző Orvostani Intézet

NKTH OMFB-00746/2008

Genetikai változások makrofág differenciáció során (TÉT). Támogatás: 5,5 MFt, Futamidő: 2008-2011, Szakmai vezető: Dr. Ádány Róza Megelőző Orvostani Intézet

MEH-MTA

4025/36/KIF-MeH-VI.8/2008

A genomikai kutatások hasznosítása a népegészségügyben Támogatás: 7 MFt, Futamidő: 2008-2009, Szakmai vezető: Dr. Ádány Róza Megelőző Orvostani Intézet

KvVM

TvH-437/1/2008

Telepeken és telepszerű lakóhelyen élők környezet-egészségügyi problémái című 2000-2005-ben végzett felmérés adatbázisainak egységesítése, összefoglaló jelentés készítése a magyarországi telepekről Támogatás: 1,8 MFt, Futamidő: 2008-2009, Szakmai vezető: Dr. Ádány Róza Megelőző Orvostani Intézet

OTKA K75191

Gén-amplifikációk prognosztikai és biológiai jelentősége humán melanómákban

Támogatás: 24 MFt, Futamidő: 2008-2012, Szakmai vezető: Dr. Balázs Margit Megelőző Orvostani Intézet

ETT 192-08

Egészségi állapot felmérés az Észak-Kelet Magyarországi roma lakosság körében Támogatás: 6 MFt, Futamidő: 2009-2011, Szakmai vezető: Dr. Ádány Róza Megelőző Orvostani Intézet

ETT 336-08

Természeti és társadalmi környezetváltozást előidéző politikai döntések, programok és projektek egészséghatás-vizsgálatában a hatás teljes láncolatát értékelő becslés módszereinek továbbfejlesztése az egészséget támogató döntések elősegítése érdekében

Támogatás: 5,4 MFt, Futamidő: 2009-2011, Szakmai vezető: Dr. Ádám Balázs Megelőző Orvostani Intézet

ETT 193-09

Génpolimorfizmusok szerepének vizsgálata kiemelt jelentőségű népbetegségekben; anyagcsere- és daganatos betegségek Támogatás: 3 MFt, Futamidő: 2009-2011, Szakmai vezető: Dr. Balázs Margit Megelőző Orvostani Intézet

ETT 325-08

Az egészségi állapot, lelki egészség, illetve ezek determinánsainak monitorozása és javítása fiatalok körében Támogatás: 3,8 MFt, Futamidő: 2009-2011, Szakmai vezető: Dr. Kósa Karolina Megelőző Orvostani Intézet

OTKA K 81847

A XIII-as faktor A alegysége immunhisztokémiai kimutatásának dermatopatológiai hasznosítása és értékelése Támogatás: 23,8 MFt, Futamidő: 2010-2014, Szakmai vezető: Dr. Ádány Róza Megelőző Orvostani Intézet

NKTH

OMFB-00545/2010

Tumor infiltráló makrofágok szerepe daganat progresszió során Támogatás: 5,3 MFt, Futamidő: 2010-2012, Szakmai vezető: Dr. Ádány Róza Megelőző Orvostani Intézet

NFÜ TÁMOP

4.2.1./B-09/1/KONV-2010-0007

A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen Támogatás: 57 MFt, Futamidő: 2010-2012, Szakmai vezetők: Dr. Ádány Róza és Dr. Balázs Margit Megelőző Orvostani Intézet

GOP-1.1.1.-09/1-2010-0104

PREVENTISSIMO e-Health eszközök segítségével megvalósítható prevenciós és intervenciós eljárások kutatásaTámogatás: 9,5 MFt, Futamidő: 2011-2012, Szakmai vezető: Dr. Rurik Imre Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék

NFÜ TÁMOP
4.2.2/B-10/1-2010-0024

A Debreceni Egyetem tudományos képzési műhelyeinek támogatása Támogatás: 17,8MFt, Futamidő: 2011-2013, Szakmai vezető: Dr. Ádány Róza Megelőző Orvostani Intézet Megelőző Orvostani Intézet

MTA-TKI

Kiemelt népegészségügyi jelentőségű betegségekkel szembeni veszélyeztetettség társadalmi és genetikai indikátorainak azonosítása Támogatás:125 MFt, Futamidő: 2012-2016, Kutatócsoport vezető: Dr. Ádány Róza Megelőző Orvostani Intézet

TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001.

Az élettudományi- klinikai felsőoktatás gyakorlatorientált és hallgatóbarát korszerűsítése a vidéki képzőhelyek nemzetközi versenyképességének erősítésére. Népegészségügyi Kar oktatási anyagainak fejlesztése alprojekt Támogatás: 98 MFt, Futamidő: 2014-2015, Alprojekt vezető: Dr. Balázs Margit Megelőző Orvostani Intézet

TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0010

"ABS" Képzés- és rendszerfejlesztés a sportos társadalomért Észak-Kelet Magyarországon, Támogatás: 59,7 MFt, Futamidő: 2013-2015, Szakmai vezetők: Dr. Ádány Róza Megelőző Orvostani Intézet és Dr. Veres-Balajti Ilona Fizioterápiás Tanszék

TÁMOP 4.2.1./B-09/1/KONV-2010-0007

A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen, Támogatás: 57 129 MFt, Futamidő: 2010-2012, Szakmai vezető: Dr. Ádány Róza és Dr. Balázs Margit

TÁMOP 4.2.2.A-II/I/KONV-2012-0031

A legnagyobb súlyú népbetegségek genetikai meghatározottsága a magyar populációban (IGEN-HUNGARIAN). Támogatás: 895 MFt (NK Kutatócsoportjainak támogatása: 326,7 MFt), Futamidő: 2012-2015, Szakmai vezető: Dr. Ádány Róza Megelőző Orvostani Intézet

TÁMOP 4.2.3-08/1-2009-0006

Új tudományos eredmények népszerűsítése és a tudományos tevékenységekhez kapcsolódó kezdeményezések fejlesztése a Debreceni Egyetemen, Támogatás: 7,2 MFt, Futamidő: 2010-2012, Szakmai vezető: Dr. Ádány Róza Megelőző Orvostani Intézet

TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0048

Disszeminációs pályázat az „Egészségdiplomácia" nemzetközi workshop lebonyolítására Támogatás: 10 MFt, Futamidő: 2012-2015, Szakmai vezető: Dr. Ádány Róza Megelőző Orvostani Intézet

TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001

Szervezeti hatékonyság fejlesztése a struktúraváltásban érintett intézményeknél, Támogatás: Futamidő: 2013-2014, Szakmai vezető: Dr. Ádány Róza Megelőző Orvostani Intézet

TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben - Területi együttműködések kialakítása Támogatás: 32 MFt Futamidő: 2014-2015, A projekt központi vezetője: AEEK, Projektvezető Dr. Bíró Klára DE NK EMMT

NAP

Nemzeti agykutatási program, Kutatócsoporti tevékenység Támogatás: 54 MFt, Futamidő: 2014 - 2017. A projekt központi vezetője: MTA, Projektvezető: Dr. Zsuga Judit EMMT

TÁMOP-4.1.2.E-15/1/KONV-2015-0001

''3.misszió'' Sport és tudomány a társadalomért Kelet-Magyarországon Támogatás: 20 M Ft, Futamidő: 2015. június1.- 2015. november 30. A projekt központi vezetője: Debreceni Egyetem, A szakmai vezető neve: Dr. Bíró Klára DE NK EMMT

Frissítés dátuma: 2019.02.13.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.