Családorvosi és Foglalkozás-Egészségügyi Tanszék oktatási tevékenysége

Graduális oktatás

Tanszékünk oktatói az ÁOK V. évfolyamán oktatják a Családorvostan c. I. féléves tárgyat, 5 hetes, alkalmanként kétórás szemináriumokban, csoportokban. A szemeszter végén írásbeli záróvizsgát tesznek. Tekintettel a rövid időszakra, a jelenlétet elvárjuk és szigorúan ellenőrizzük.

Az ÁOK IV. évfolyama végén a hallgatók egyhetes praxisgyakorlatot töltenek el. A graduális tanulmányi felelős segít abban, hogy a lakóhelyhez legközelebbi oktató praxist megtalálja a hallgató. A praxisgyakorlat alatt, a letölthető GYAKORLATI NAPLÓ-t kell kitölteni (word formátum) és az V. évf. tanév kezdetéig leadni. Amennyiben kézzel akarja kitölteni, úgy a pdf verzió töltendő le. Indokolt esetben, korlátozott számban tudunk fűzött naplót is biztosítani.

Az V. évf. II. szemeszterében Tanszékünk kötelezően választható kreditkurzusokat hirdet meg az aktuális kiírásoknál, ezt  a NEPTUN rendszerben lehet felvenni. Ez a képzés gyakorlat-orientált, elsősorban az alapellátás iránt érdeklődőknek szánjuk, de mindegyik orvosi szakterületre készülő hallgató profitálhat belőle.

Tanszékünk részt vesz a Népegészségügyi Kar képzésében is, a Népegészségügyi Medicina és a Foglalkozás-egészségtan c. tárgyak oktatásában.

Háziorvosi szakképzés- rezidensi program

A Debreceni Egyetem Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszékén lehetőséget kínálunk a háziorvostan szakképesítés megszerzésére a még szakképesítéssel nem rendelkező orvosoknak és a már szakvizsgával rendelkező kollégáknak is.

Szakképesítéssel még nem rendelkező orvosok számára:

 • A szakképesítéssel még nem rendelkezők államilag finanszírozott rezidensi helyekre felvételizhetnek, a felvételire a Debreceni Egyetem Szak- és Továbbképzési Központjában kell jelentkezni (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 94., Oktatási Központ, 115-ös szoba, www.aok.unideb.hu)
 • A felvételin megszerezhető pontok az alábbiak: hozott pontok, személyes interjún szerzett pontok, plusz pontok
 • A felvételt nyert rezidensek az ÁEEK alkalmazottaiként teljesíthetik 36 hónapos háziorvostan szakképzésüket
 • Elsődleges képzőhelyük

Háziorvostan szakképzés felépítése:

 • Törzsképzés (28 hónap):

  • Sürgősségi gyakorlat 6 hónap (benne: 1 hét oxyológia tanfolyam, 1 hét „A halottvizsgálati és hatósági orvosi vizsgálattal kapcsolatos elméleti és gyakorlati képzés”, 2 hét transzfuziológia tanfolyam, 1 hónap oxyológia tanfolyam, 4 hó sürgősségi osztályos gyakorlat)
  • Törzsképzési tanfolyamok 1 hónap
  • Belgyógyászat gyakorlat 1 hónap
  • Gyermekgyógyászat gyakorlat 4 hónap (benne: 1 hónap gyermek háziorvosi praxisgyakorlat)
  • Sebészet gyakorlat 2 hónap (benne: 2 hét traumatológia)
  • Szülészet-nőgyógyászat gyakorlat 1 hónap
  • Neurológia gyakorlat 1 hónap
  • Pszichiátria gyakorlat 2 hónap
  • Családorvosi alapgyakorlat 5 hónap (2 hónap a törzsképzés elején teljesítendő)
  • A törzsképzési időszak vizsgával zárul (törzsképzést lezáró vizsga)
 • Szakgyakorlat (8 hónap):
  • Szakgyakorlati képzés háziorvosi praxisban tutor irányítása mellett 8 hónap (benne: 2 hónap falusi praxisgyakorlat)

Szakvizsgák

Tanszékünkön két alapellátási szakmából van lehetőség felkészülni a szakvizsgára: Háziorvostan és Foglalkozás-orvostan.

A háziorvostan szakvizsgára való felkészülés történhet az államilag finanszírozott rezidensi programban, vagy egyénileg az un. Praxis 2 program keretében, tehát háziorvosi munkakör betöltése mellett.

Mód van más, korábban megszerzett szakvizsga birtokában, egyéni felkészülési terv alapján szakvizsgát tenni, térítéses formában,  a Szak és Továbbképzési Központtal való szerződés alapján.

A foglalkozás-orvostan területén is be lehet lépni a képzésbe rezidensként, ha van meghírdetett képzési keret.

Amennyiben a jelöltnek már van korábban megszerzett szakképesítése, úgy  szakvizsgára fel lehet készülni egyéni képzési terv alapján is.

Tanszékünk munkatársa Dobi Mária szak- és továbbképzési főelőadó ebben készséggel segít.

Doktori képzés

A DE Egészségtudományok Doktori Iskolájában, az országban itt akkreditáltak először alapellátási doktori (PhD) témákat. Az aktuális kiírásról a www.doktori.hu  oldalon lehet tájékozódni. A tanszék oktatatóinak  témakiírásai is itt tekinthetők meg. Érdeklődés esetén keresse meg akkreditált oktatóinkat:

Dr. Ilyés István, professor emeritus, az orvostudomány kandidátusa (DI törzstag)

Prof. Dr. Rurik Imre, az MTA doktora (DI törzstag),

Dr. Jancsó Zoltán PhD (témavezető)

A szükséges dokumentumok és a meghirdetett doktori (PhD) témák az oldal alján letölthetők.

Reginális továbbképzések 2018. I. félév

Továbbképzések 2018.I. félév

Háziorvosi kötelező szintentartó tanfolyam 2018. február

Frissítés dátuma: 2018.01.31.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napján hatályba lépett Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ