Egészségügyi Humán Tudományok Tanszék

Egészségügyi Humán Tudományok Tanszék, vezetője: Dr. Bánfalvi Attila, egyetemi docens

A Tanszék munkatársai végzik az orvosi és egészségügyi humaniórákhoz tartozó tárgyak graduális oktatását a Debreceni Egyetem több karán. Továbbá részt vesznek különböző posztgraduális képzésekben is. A Tanszék tudományos munkájának fő célja a humaniórák szemléletének és módszertanának hasznosítása az orvos és egészségtudományok területén, a „két kultúra" közötti dialógus elősegítése.

Oktatott diszciplináris területek: bioetika, orvosi antropológia, orvosi szociológia, orvosi filozófia.

Tudományos kutatások: anatómiai gyakorlatok keretében végzett boncolás hallgatói aspektusai; életvégi döntéshelyzetek; katasztrófahelyzetek bio- és kutatásetikai aspektusai; kutatás és publikációs etikai kérdések; az orvoslás és a tudomány összefüggései; a psi-komplexum problémái; a medikalizáció kultúrája.

Frissítés dátuma: 2017.11.28.