Népegészségügyi Medicina nem önálló Tanszék

Tanszékvezető: Dr. Kárpáti István egyetemi docens

A Tanszék elsődleges feladata a népegészségügyi medicina tantárgy oktatása, melynek legfontosabb célkitűzése a népegészségügyi jelentőséggel bíró betegségek okainak, korai felismerésének és komplex prevenciójának megismertetése. A hallgatók a képzés során ismerhetik meg a legfontosabb betegségek alapjait és a különböző betegségek megelőzésének és gondozásának lehetőségeit. A gyakorlati oktatás az adott témának megfelelő profilú klinikákon történik.

A Népegészségügyi Medicina tárgyat népegészségügyi ellenőr szakon 4 félévben oktatjuk, amely a másod- és harmadéves hallgatókat érinti. Ezen túlmenően a Népegészségügyi Medicina tárgyat az előírt óraszámban a következő mesterszakokon is oktatjuk: népegészségügyi, egészségpszichológia, egészségpolitika.

Tanszéki elérhetőségek:

 • Belgyógyászati Intézet „A" Épület, Népegészségügyi Medicina Tanszék (II. em.)
 • 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
 • Tel: +36 52 255 950, vagy klinikatelepről 55950

Tanszéki munkatársak:

 • Dr. Kárpáti István tanszékvezető egyetemi docens
 • Dr. Köbling Tamás szakorvos
 • szakorvos

Tanulmányi felelős:

 • Dr. Kádár András szakorvosjelölt, e-mail:

Tanulmányi titkárnő:

 • Pápai Zsuzsanna, e-mail:

Fogadóóra:

 • A tanszék tanulmányi ügyekben a hallgatók számára a szorgalmi időszakban fogadóórát biztosít csütörtöki napokon 14:00-15:00 óra között. Időpont egyeztetés a titkárnőnél e-mail-ben történő előzetes bejelentkezés alapján történik.

Információ hallgatóknak:

 • Vizsgafelkészülés, vizsgakövetelmények

  • Az alábbi kötelező irodalom valamint az előadásokon és a gyakorlatokon elhangzottak ismerete szükséges. (A vizsgafelkészülést segíti az előadások vetített anyagának internetes elérhetősége is).

Kötelező irodalom:

 • Vizsgafelkészülés, vizsgakövetelmények

  • Ádány R., Kárpáti I., Paragh Gy. Népegészségügyi Medicina, Medicina Könyvkiadó Zrt. (várható megjelenése 2013. november)
  • Ádány R. (szerk.): Megelőző orvostan és népegészségtan, 2. kiadás, Medicina Könyvkiadó Zrt, 2012.

Ajánlott irodalom:

 • Boda Z., Tornai I. (szerk.): Klinikai alapismeretek fogorvos- és gyógyszerészhallgatóknak. Medicina Könyvkiadó Zrt. 2009.
 • Tulassay Zs. (szerk.) A belgyógyászat alapjai, Medicina Könyvkiadó Zrt. 2007.
 • Mark H. Beers (szerk.) MSD Orvosi Kézikönyv, Melania, 2006.

Az előadások és a gyakorlatok órarendje:

 • A tárgy oktatásában résztvevő hallgatók az adott félév megkezdése előtt a Neptun rendszeren keresztül értesülhetnek az előadások helyéről, idejéről, az előadókról és a gyakorlatvezetőkről. Az első előadás során a csoportvezetők nyomtatásban is megkapják a teljes féléves órarendet.
 • Az oktatásban résztvevő hallgatók az órarend részeként részletes információkat kapnak (vizsgafelkészülés, vizsgaidőszak, vizsgakövetelmények, tantárgyi követelmények, tanszéki elérhetőségek, fogadónap, stb.).

Tantárgyi követelmények:

 • Az előadásokon és a gyakorlatokon való megjelenés kötelező. A gyakorlatokon való megjelenést a hallgató a leckekönyvvel igazolja, amely előrenyomtatott formában tartalmazza hetekre és napokra dátumszerűen lebontva a gyakorlat tematikáját. Az adott gyakorlat leigazolása a gyakorlatvezető aláírásával és a gyakorlati ív lebélyegzésével történik.

Oktatási értekezlet:

 • A tanszék minden félévben oktatási értekezletet hív össze, amelyen a tanszék munkatársai, a Népegészségügyi Kar Tanulmányi Osztályának képviselői és minden érintett szakról a hallgatói csoportvezetők vesznek részt, melyre a kar dékánja is meghívást kap. Az értekezlet időpontjáról, helyéről és napirendjéről a csoportvezetőket a Neptun rendszeren keresztül, valamint e-mail-ben értesíti a tanszék.
 • Az oktatási értekezletek rendszeres napirendjei: tantárgyi követelmények, a hallgatói kommunikáció megbeszélése, a kiírt órarendből adódó csoportvezetői feladatok, a Népegészségügyi Medicina hallgatására kötelezett szakirányok integrálása a NELL-es oktatáshoz, a vizsgaidőszak, index aláírás rendje, vizsgaidőpontok tervezése, a hallgatók részéről felmerült kérdések, problémák megbeszélése, hallgatói fórum.

Index aláírása:

 • Az index aláírása az előadásokon és a gyakorlatokon való részvételhez kötött. A gyakorlatokon való részvételt a hallgató az indexben elhelyezett leckekönyvvel (Gyakorlati igazoló ív) igazolja.
 • Az indexeket az évfolyamfelelős hallgató összegyűjtve (névsorba szedve, a Gyakorlati igazolóívekkel ellátva) adja le a tanszéknek. Az index aláírás időpontját és helyét az órarendhez csatolt Információk c. mellékletben a hallgató a félév kezdetekor megkapja.

Frissítés dátuma: 2017.11.28.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napján hatályba lépett Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ