Tudományos Bizottság

Tagságok Név Beosztás, Szervezet
Elnök Prof. Dr. Ádány Róza egyetemi tanár
Megelőző Orvostani Intézet
Tagok Prof. Dr. Kósa Karolina dékán
  Prof Dr. Rurik Imre egyetemi tanár
Családorvosi és Foglalkozás- egészségügyi Tanszék
Kar TDK felelőse Dr. Szűcs Sándor

egyetemi docens
Megelőző Orvostani Intézet

Állandó meghívott a Kutatásetikai Albizottság tagja Dr. Kakuk Péter egyetemi adjunktus
Magatartástudományi Intézet
Hallgató (1 fő állandó meghívott) Szőllősi Gergő József                              PhD hallgató

Frissítés dátuma: 2017.12.01.