TDK

Tudományos Diákköri tevékenység

A Tudományos Diákkör (TDK) az egyetemi hallgatók önkéntes szerveződése, tevékenysége, mely az egyetemi képzés kötelező elfoglaltságon túli elemét képezi. Tudományos Diákkörbe a Debreceni Egyetem bármely beiratkozott hallgatójának van lehetősége csatlakozni.

A TDK célja a hallgatók bekapcsolódásának elősegítése az egyetem oktató- és kutatómunkájába, valamint az ennek során elért tudományos eredmények számára szakmai nyilvánosság és megítélés biztosítása.

A TDK tevékenység iránt érdeklődő és kimagasló teljesítménnyel rendelkező hallgató annál az oktatónál adja le jelentkezését, akinek irányítása alatt dolgozni kíván. További információk elérhetőek a https://oetdk.unideb.hu/hu/a-tudomanyos-diakkor/altalanos-informaciok címen.

Lehetőségek a TDK hallgatók számára:

Demonstrátori státusz

A DE legkiválóbb hallgatói nem díjazott egyetemi demonstrátori megbízással, illetve Endes Pongrác-ösztöndíj keretében bevonhatók a DE Népegészségügyi Karon folyó oktató munkába. A demonstrátori rendszer célja a jól tanuló, sikeres TDK és oktató munkát folytató hallgatók munkájának elismerése. A DE legkiválóbb hallgatói nem díjazott egyetemi demonstrátori státuszra pályázhatnak, melynek odaítélése az adott szemeszterre történik. A pályázatok elbírálása szemeszterenként történik. A pályázatot elektronikusan kell elkészíteni, majd a rendszer által generált űrlapot kinyomtatva és a pályázó aláírásával ellátva kell leadni az intézeti TDK-felelősnek, aki majd továbbítja a TDT-hez (Derzsi Judit, TDT adminisztrátor, Oktatásszervezési központ, 103. szoba). A nem díjazott demonstrátori státusz odaítélésének feltételei: - szemeszterenként legalább 14 óra oktatás - legalább 4,0-es ösztöndíjindex az utolsó két félév átlagában. További információk elérhetőek a https://oetdk.unideb.hu/hu/hallgatoknak/osztondijpalyazat-beadasa/demonstratori-statusz címen.

Endes Pongrác-ösztöndíj

Sikeres tudományos diákköri tevékenység, demonstrátori aktivitás és kiemelkedő tanulmányi eredmény alapján a Debreceni Egyetem Tudományos Diákköri Tanács (TDT) javaslata alapján a Tanulmányi Bizottság Endes Pongrác-ösztöndíj adományozásáról is dönt. Az Endes Pongrác-ösztöndíj odaítélése minden szemeszter elején egy szemeszterre történik. A pályázatot elektronikusan kell elkészíteni, majd a rendszer által generált űrlapot kinyomtatva és a pályázó aláírásával ellátva kell leadni az intézeti TDK-felelősnek, aki majd továbbítja a TDT-hez (Derzsi Judit, TDT adminisztrátor, Oktatásszervezési központ, 103. szoba).

A TDT a beérkezett pályázatokat rangsorolja, majd a rangsor alapján a TDT az egyes pályázatok esetében nem díjazott demonstrátori státusz odaítélésére tesz javaslatot, vagy nem

javasolja a demonstrátori státusz odaítélését. A feltételeknek (lsd. alább) megfelelő hallgatók számára a meghatározott keretek erejéig a TDT Endes Pongrác-ösztöndíj adományozását javasolhatja. A javaslatot a TDT az Népegészségügyi Kar dékánja elé terjeszti, akik az adott kar anyagi lehetőségeinek megfelelően hozzák meg a végleges döntést a kiadott ösztöndíjak számát, és azok összegét illetően. Az Endes Pongrác-ösztöndíjra a pályázatot a Népegészségügyi Kar dékánja nevében a TDT hirdeti meg. Endes Pongrác-ösztöndíjra pályázhat a Debreceni Egyetem minden hallgatója. A pályázatok beadásának határideje nem lehet a szemesztert legkésőbb kezdő évfolyam első oktatási hetének a vége előtt. A pályázatok elbírálása szemeszterenként történik. Amennyiben a hallgató nem tud eleget tenni oktatási kötelezettségeinek (pl. külföldi tartózkodása vagy más ok miatt), akkor köteles írásban lemondani az Endes Pongrác-ösztöndíjról.

A nem díjazott demonstrátori státusz feltételei: 1. szemeszterenként legalább 14 óra oktatás 2. legalább 4,0-es ösztöndíjindex az utolsó két félév átlagában hatodéves orvostanhallgatók esetén az 5. év két félévében mesterképzésre járó első éves hallgatók esetén az alapképzés féléveit is figyelembe véve az utolsó két félév két lezárt félévvel még nem rendelkező alap- vagy osztatlan képzésre járó hallgatók esetén a már teljesített összes félévet figyelembe véve. Az Endes Pongrác-ösztöndíj feltételei: 1. szemeszterenként legalább 14 óra oktatás 2. korábban nem díjazott demonstrátori státuszban oktatott minimum 1 szemeszter 3. legalább 4,0-es ösztöndíjindex az utolsó két félév átlagában. Az Endes Pongrác kiemelt ösztöndíj feltételei: 1. szemeszterenként legalább 14 óra oktatás 2. Endes Pongrác-ösztöndíj elnyerése legalább egy korábbi szemeszterben 3. legalább 4,5-ös ösztöndíjindex az utolsó két félév átlagában 4. a DE helyi TDK konferenciáján bemutatott elsőszerzős előadás vagy a DE Tudományos Diákköri Tanácsához benyújtott, elfogadott elsőszerzős pályamunka. Az a hallgató, aki sem díjtalan demonstrátori státusszal sem Endes Pongrác-ösztöndíjjal nem rendelkezik, szintén folytathat oktatási tevékenységet, ami azonban nem jár egyetemi demonstrátori státusszal. Ennek esetleges anyagi elismeréséről az Kar dönt, ahol a hallgató oktatói tevékenységet végez. További információk elérhetőek a https://oetdk.unideb.hu/hu/hallgatoknak/osztondijpalyazat-beadasa/endes-... címen.

Kiváló Tudományos Munkáért ösztöndíj

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Tudományos Diákköri Tanács (TDT) a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Fogorvostudományi Kar, Gyógyszerésztudományi Kar, Népegészségügyi Kar és Egészségügyi Karok nevében Kiváló Tudományos Munkáért Ösztöndíjat hirdet meg a fenti karok hallgatói részére. Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan regisztrált tudományos diákköri tag, akinek legalább egy elfogadott elsőszerzős pályamunkája vagy egy elsőszerzős in extenso közleménye van és a teljes felsőoktatási tanulmányai alatt (BSc és MSc együtt) legalább 4,0-ás kumulatív

ösztöndíjindex-szel rendelkezik. Az ösztöndíjban nem részesülhetnek azok, akik az adott tanévben Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjban (Köztársasági ösztöndíj) részesültek. A rangsor megállapításánál figyelembe veendő szempontok a következők: pályamunka közlemény (in extenso), TDK konferencia előadás/poszter, tudományos kongresszusi előadás/poszter, nyelvismeret. A pályázatot a regisztráció és bejelentkezés után elérhető elektronikus űrlapon kell beadni, majd a kitöltött űrlap PDF változatát kinyomtatva és a pályázó aláírásával ellátva, az egyes teljesítések igazolásával együtt kell ELEKTRONIKUSAN a TDT-hez ( ) eljuttatni. A levél tárgyának a következőt jelöljék meg: Kiváló tudományos munkáért ösztöndíj pályázat, és a pályázó hallgató neve. A javaslatot a Népegészségügyi Kar dékánja elé terjesztik, akik az adott kar anyagi lehetőségeinek megfelelően hozzák meg a végleges döntést mind a kiadott ösztöndíjak számával, mind pedig azok összegével kapcsolatban. További információk elérhetőek a https://oetdk.unideb.hu/hu/hallgatoknak/osztondijpalyazat-beadasa/kivalo-tudomanyos-munkaert-osztondij címen.

Archívum:

Frissítés dátuma: 2021.03.31.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.