PhD képzés

Megelőző orvostan és népegészségtan doktori program
Vezető: Dr. Ádány Róza egyetemi tanár

 • Anyagcsere és endokrin betegségek megelőzése és kontrollja doktori program

  • A megelőző orvostan és népegészségtan szakterület az Európai Unió tagországaiban általánosan elfogadott rangjának hazai megjelenítéséhez a szakterületen tudományos minősítéssel is rendelkező szakemberek számának növelése elengedhetetlen, mely csak európai színvonalú doktori képzéssel valósítható meg. A Magyar Akkreditációs Bizottság által akkreditált „Egészségtudományok” doktori iskola keretében a Népegészségügyi Kar koordinációjával széles hazai oktatói/kutatói bázison szervezett megelőző orvostan és népegészségtan doktori (PhD) program működik. A program ’A’ típusú akkreditációt nyert, azaz rendelkezik a képzésbe való felvétel, a képzés, a vizsgáztatás és a tudományos fokozat odaítélésének jogával.
   A doktori iskola eddig elért eredményeinek megőrzése mellett arra törekszik, hogy az egészségtudomány különböző diszciplináinak a reprezentációját megteremtse, a betegségmegelőzés új célpontjait jelentő kutatásokat még markánsabban megjelenítse. Ennek érdekében a doktori iskola témavezetői új doktori programot dolgoztak ki Anyagcsere és endokrin betegségek megelőzése és kontrollja címmel, melyet a DE OEC Doktori Tanácsa 2008 márciusában egyhangúlag elfogadott.
   Nappali (ösztöndíjas) és levelező (munka melletti) PhD képzésre egyaránt lehet jelentkezni, a témavezetővel és a programvezetővel való egyeztetést követően, az Orvos-és Egészségtudományi Doktori Tanácsnál.
 • Ph.D. témavezetők és tématerületek
 • Jelentkezés

Frissítés dátuma: 2017.11.07.