Oklevél minősítésébe számító tárgyak

Tanulmányaikat 2011. szeptember 01. előtt megkezdő hallgatók esetében az alábbi képzéseken:

 • Egészségpszichológia MSc

  • Segítő kapcsolatok és pszichoterápia alkalmazott módszerei II.
  • Népegészségügyi medicina IV.
  • Egészségpszichológia
  • Egészség-betegség elméletei
 • Népegészségügyi MSc Egészségfejlesztés specializáció
  • Epidemiológiai felmérések és statisztikai elemzések a népegészségügyi gyakorlatban
  • A szakmai és társadalmi kapcsolatépítés módszertana és gyakorlata
  • Népegészségügyi projektek tervezése, megvalósítása és értékelése
  • Az egészségfejlesztés gyakorlata
  • Kutatási módszerek és értékelés az egészségfejlesztésben
  • Népegészségügyi problémák hátrányos helyzetűek körében
  • Egészségügyi rendszerek működése és irányítása
  • Nem fertőző betegségek epidemiológiája
  • Táplálkozás-egészségtan és epidemiológia
  • Környezeti kockázatbecslés -és kezelés
  • Etika az egészségfejlesztés gyakorlatában

A tanulmányaikat 2011. szeptember 01. után megkezdő hallgatók, illetve az előbbi felsorolásban nem szereplő képzések oklevél minősítésébe beszámítandó tantárgyak

Frissítés dátuma: 2017.11.07.