Álláshirdetés tanársegéd

2019. július 31. - 09:15
A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar dékánja pályázatot hirdet tanársegéd munkakör betöltésére

A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar dékánja a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet tanársegéd munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Debrecen, Kassai út 26.

A munkakörhöz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Népegészségügyi Kar alap- és mesterszak orvos- és egészségtudományi tantárgyainak oktatásában való részvétel magyar és angol nyelven; előadások, szemináriumok és gyakorlatok tartása, oktatási segédanyagok készítése, részvétel az oktatásszervezésben és -fejlesztésben, új kurzusok kidolgozása. Tudományos diákköri dolgozatok, szakdolgozatok vezetése. Tudományos kutatómunka végzése és az eredmények publikációja a hazai és külföldi szakirodalomban. Pályázatok írása és azok megvalósításában való részvétel. A szakképesítésnek megfelelő szakértői tevékenység.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • egyetem, orvosi diploma vagy egészségtudományi területen szerzett MSc diploma,
 • tudományága magas színvonalú ismerete, szűkebb területen elmélyült, nemzetközi szakirodalmi tájékozottság,
 • átfogó tananyagformáló és ismeretátadó készség
 • angol nyelvből legalább középfokú „C” típusú nyelvvizsga
 • képesség angol nyelven szabad előadás tartására, illetve vitában való részvételre,
 • előadások és szemináriumok tartása magyar és angol nyelven,
 • legalább megkezdett PhD tanulmányok,
 • MS Office alkalmazások (Word, Powerpoint, Excel) felhasználói szintű ismerete,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
 • amennyiben a pályázó nem a Debreceni Egyetem közalkalmazottja, akkor a pályázat a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszony létesítésére is irányul.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • magyar és angol nyelvű oktatási/ kutatási tapasztalat
 • magyar/angol nyelvű nemzetközi közlemény

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz, mely tartalmazza a pályázó személyi adatait, lakcímét
 • végzettséget, tudományos fokozatot igazoló dokumentumok
 • nyelvvizsga bizonyítvány
 • külső pályázó esetében három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el),
 • belső pályázó esetén a DEENK által ellenőrzött és hitelesített publikációs lista (egy éven belül kiadott lista esetén nem szükséges újabb kikérése),
 • külső pályázó esetén a fontosabb publikációk és tudományos munkák jegyzéke,
 • minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul.
 • A pályázatot nyomtatott formában kérjük megküldeni.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 16.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar dékánjának, dr. Zsuga Judit címére történő megküldésével (Népegészségügyi Kar Dékáni Hivatal 4002 Debrecen, Pf.: 400).
 • Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ONKDH/260/2019, valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Sándorné Veres Krisztina dékáni hivatalvezető nyújt az 52/512-768 telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.nk.unideb.hu honlapon szerezhető.

Időzített hír: 
0

Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napján hatályba lépett Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ