KLINIKAI ÉS EGÉSZSÉGPSZICHOLÓGIAI TANSZÉK

Klinikai és Egészségpszichológiai Tanszék, vezetője: Dr. Kuritárné Dr. Szabó Ildikó, egyetemi docens
 
A Tanszék látja el az egészségpszichológia MSc. pszichológiai tárgyainak oktatását, valamint a DE  különböző szakjain a pszichológiai alapozó tárgyakat (pszichológiai alapok, orvosi pszichológia, kommunikáció, stb.).  A Tanszék irányítja a klinikai szakpszichológus képzést (4 éves szakirányú szakképzés), valamint a 7 fő Ph.D. hallgató munkáját. Kutatómunkájának fő iránya a különböző szomatikus területeken az egészségmagatartás-, fejlesztés és gyógyítás pszichológiai tényezőinek feltárása.
 
A tanszék munkatársai által elérhető szolgáltatás az egyetem hallgatóinak az Ariadné fonala -  lelki problémákkal küzdő hallgatók támogatása email: ariadne@sph.unideb.hu