Egészségügyi Menedzsment és Minőségirányítási Tanszék oktatási tevékenysége

A Tanszék célja, hogy az egészségügyi szervezési, vezetési ismeretanyag átadásán túl a szakember utánpótlás biztosításában is szerepet vállaljon. Alapvető célunk, hogy az egészségügyben olyan céltudatos vezetőket és széles látókörű szakembereket képezzünk, akik mindent megtesznek azért, hogy hozzájáruljanak az egészségügy-, s így a társadalom fejlődéséhez, és akik meghallják az új lehetőségek hívó szavát globalizálódó világunkban. A Tanszéken dolgozó oktatók elkötelezettek aziránt, hogy feltárják az átalakuló globális piacokat átható trendeket és erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy megértsék azon folyamatok működését, motivációját, amelyek hozzájárulhatnak maradandó értékek teremtéséhez a társadalom számára - ezt a rendszerszemléletet közvetítik a hallgatóik felé is. A Tanszéken kínált képzési programok célja, hogy azok a szakemberek, akik oktatásainkban részt vesznek, hatékonyan tudjanak megfelelni a velük szemben támasztott követelményeknek az állami, az üzleti, a kormányzati és a nonprofit szektorban egyaránt.

 

Frissítés dátuma: 2017.11.06.