Tanársegédi álláshirdetés

2017, szeptember 14 - 11:01

Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar  "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Fizioterápiás Tanszékre tanársegéd munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 3 hónap próbaidővel

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő, heti 40 óra

A munkavégzés helye: Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék

Hajdú-Bihar megye, 4028 Debrecen, Kassai út 26.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Részvétel magyar és angol nyelvű oktatásában. Szemináriumok, kreditkurzusok szervezése és előadások tartása. Diplomamunka és TDK témavezetések, felkérésre bírálat. Tudományos vizsgálatokban részvétel, kutatás, publikálás.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.        

Pályázati feltételek:

  • Egyetemi (MSc) végzettség.
  • Oktatási feladatai témájában a mesterfokozat és szakképesítés követelményeit érdemben meghaladó tudás, és ehhez kapcsolódó széleskörű tájékozottság.
  • Eredményes tudományos munka végzésére való alkalmasság, rendszeres tudományos tevékenység, tudományos diákköri tevékenység irányítása, részvétel a PhD képzésben.
  • Szemináriumok, gyakorlatok vezetésére való alkalmasság, gyakorlatok rendszeres tartása magyar és angol nyelven.
  • Komplex típusú államilag elismert középfokú (B2) szintű, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Szakirányú szakmai végzettség.
  • Angol felsőfokú, C típusú nyelvvizsga.
  • Felsőoktatásban szerzett oktatási tapasztalat.
  • Klinikai gyakorlati tapasztalat.

A munkakör betöltéséhez elvárt informatikai rendszerismeret:

  • Felhasználói szintű számítógépes ismeretek.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Szakmai önéletrajz; a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegen nyelvtudását igazoló okiratok másolata; a fontosabb publikációk és tudományos munkák jegyzéke; külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány; nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. október 15.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 06.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék vezetője Dr. Veres-Balajti Ilona címére történő megküldésével (4028 Debrecen, Kassai út 26.). Hivatkozási szám: ONKFT/13/2017

A pályázattal kapcsolatos információadásra feljogosított személy neve, telefonszáma:

Pálócziné Horváth Enikő, 52/512-732, horvath.eniko@sph.unideb.hu

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A döntés előtt a benyújtott pályázatok alapján kiválasztott jelentkezőkkel személyes megbeszélésre kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 14. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  www.nk.unideb.hu, www.unideb.hu, www.nki.gov.hu – 2017. szeptember 18.