Álláshirdetés tudományos segédmunkatárs

2017, július 18 - 13:48

A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet tudományos segédmunkatárs munkakör betöltésére 2 fő részére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Megbízás időtartama: 2017. szeptember 1. – 2018. augusztus 31.

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye

Megelőző Orvostani Intézet 4028 Debrecen, Kassai út 26., illetve

Magatartástudományi Intézet 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • kutatásokhoz kapcsolódó feladatok végzése a kutatási tervnek és az ütemezésnek megfelelően
 • kutatók és alprojektvezetők munkájának támogatása
 • felmérések, adatgyűjtések helyszíni felügyelete
 • részvétel adatgyűjtésben, -feldolgozásban és -elemzésben
 • tudományos diákköri hallgatók munkájának segítése, munkájuk irányítása az alprojekt kutatási feladataihoz kapcsolódóan
 • közreműködés magyar és angol nyelvű publikációk elkészítésében

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • MA/MSc vagy azzal egyenértékű végzettség
 • doktori képzésbe való felvétel vagy megkezdett doktori képzés
 • középfokú C típusú angol nyelvvizsga
 • felhasználói szintű számítógép kezelői ismeretek
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • népegészségügyi vagy egészségpszichológiai végzettség
 • statisztikai elemzésekben való jártasság
 • kutatási tapasztalat
 • felsőfokú C típusú angol nyelvvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz,
 • szakmai végzettséget, képzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok hiteles másolatai,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, valamint hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 01.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar címére történő megküldésével (4028 Debrecen, Kassai út 26. Dr. Bíró Éva részére).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ONKDH/97/2017., valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 31.