Tudnivalók az Egészségügyi menedzser MSc képzés szóbeli felvételi beszélgetésről

2015, szeptember 18 - 13:03
Az MSc képzésre történő jelentkezés elfogadása: 
A felvételi eljárási rend kritériumainak eleget tevő jelentkezőt az előzetes (bemeneti) kredit elismerési eljárás eredményéről és a szóbeli felvételi elbeszélgetés időpontjáról az intézmény írásban tájékoztatja.
 
A felvételi szakmai elbeszélgetés időpontja:
2014. június 16. -2014. június 20.
 
A jelentkezőknek postai úton küldünk értesítést a megjelenés pontos időpontjára vonatkozóan.
 
A felvételi beszélgetés helyszíne:
Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar 
Egészségügyi Menedzsment és Minőségirányítási Tanszék
Elméleti Tömb 1. emelet
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
 
Pontszámítás: 
A jelentkezők teljesítményét 100 pontos rendszerben kell értékelni.
 
A pontszámítás az alábbiak alapján történik: 
Az alapképzésben, mesterképzésben, illetve korábbi egyetemi vagy főiskolai képzésben szerzett oklevél minősítésének tízszerezése (max. 50 pont)
 
Szóbeli elbeszélgetés, amelyre a felvételizőnek max. 2 oldalas, írott anyagot (motivációs levelet) kell benyújtani, melyben a mesterképzésbe való belépési szándékát indokolja. A szóbeli elbeszélgetés során a jelölt szakmai és általános tájékozottságának, logikus gondolkodásának, a motivációs levél alapján megítélendő elkötelezettségének értékelését követően max. 40 pont adható.
 
A szóbeli felvételi beszélgetés témakörei/kérdéscsoportjai:
Ön szerint melyek az egészségügy területén jelentkező legjelentősebb problémák?
Ön szerint mire van hatása az egészségügy rendszerekben a menedzsmentnek?
Ön hogy látja az egészségügy humánerőforrás helyzetét?
Ön hogy látja az egészségügy finanszírozását?
Ön mit gondol az egészségügyi reformokról?
 
Többletpont (max. 10 pont): 
többletpont szerezhető felsőfokú vagy második középfokú nyelvvizsgáért, valamint a szakterületen végzett eredményes diákköri tevékenységért (5-5 pont). 
előnyben részesítés: maximum 5 többletpont adható a kormányrendelet 24. §. (1) bekezdésében felsorolt felvételizőknek.
 
Felvételi döntés: 
A felvételi döntést az Egyetem a képzés indítása szerinti év augusztus 1. napjáig meghozza. Az Egyetem a jelentkező felvételéről szakonként, intézményi rangsor alapján, ponthatár alkalmazásával dönt. Az Egyetem figyelembe veszi az intézménybe felvehető államilag támogatott létszámkeretet
 
Ponthatár alatti eredménnyel senki nem vehető fel; kötelező felvenni azt, aki a ponthatárt elérte vagy meghaladta.
 
Az Egyetem a felvételről vagy a felvétel elutasításáról szóló döntését írásban közli a jelentkezővel.
 
A felvételi eljárás egyéb szabályai tekintetében a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályai szerint kell eljárni.
 
Javasolt irodalom:
Egészségügyi finanszírozási, menedzsment és minőségbiztosítási alapismeretek, Dr. Boncz Imre (2012) Medicina Könyvkiadó Zrt. (www.tankonyvtar.hu)
 
Amennyiben további kérdése lenne a szóbeli felvételi eljárással kapcsolatban, kérjük, keresse bizalommal Nagy-Belgyár Zsuzsa tanulmányi osztályvezetőt (email: belgyar.zsuzsa@sph.unideb.hu)