Álláshirdetés

2019. június 21. - 14:00
A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar dékánja pályázatot hirdet Fizioterápiás Tanszék mesteroktató munkakör betöltésére.

A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar dékánja  a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Fizioterápiás Tanszékre mesteroktató munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 4 hónap próbaidővel

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, heti 40 óra

A munkavégzés helye: Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék

4028 Debrecen, Kassai út 26.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Szakmai előadások, szemináriumok és gyakorlatok tartása a magyar és az angol nyelvű gyógytornász képzésben. Diplomamunka és TDK témavezetések. Kutatómunka, tudományos vizsgálatokban részvétel, kutatás, publikálás. Aktív részvétel a nemzetközi és a hazai tudományos közéletben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • egyetem, gyógytornász végzettség
 • oktatási feladatai témájában a mesterfokozat és szakképesítés követelményeit érdemben meghaladó tudás, és ehhez kapcsolódó széleskörű tájékozottság,
 • szemináriumok, gyakorlatok vezetésére való alkalmasság, gyakorlatok rendszeres tartása magyar és angol nyelven,
 • komplex típusú államilag elismert középfokú (B2) szintű, vagy azzal egyenértékű angol nyelvvizsga.
 • legalább 10 éves szakmai-gyakorlati tapasztalat igazolása
 • hallgatók gyakorlati képzésére való alkalmasság.

 A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 • angol felsőfokú, C típusú nyelvvizsga,
 • felsőoktatásban szerzett oktatási tapasztalat,
 • klinikai gyakorlati tapasztalat.

A munkakör betöltéséhez elvárt informatikai rendszerismeret:

 • felhasználói szintű számítógépes ismeretek.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz, amely tartalmazza a pályázó személyi adatait, lakcímét
 • végzettséget igazoló dokumentum(ok)
 • nyelvvizsga bizonyítvány
 • külső pályázó esetében három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány erkölcsi bizonyítvány (ha nem egyetemi pályázó)
 • belső pályázó esetén a DEENK által ellenőrzött és hitelesített publikációs lista (egy éven belül kiadott lista esetén nem szükséges újabb kikérése)
 • külső pályázó esetén a fontosabb publikációk és tudományos munkák jegyzéke
 • minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul.
 • A pályázatot nyomtatott formában kérjük megküldeni.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. szeptember 01.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar dékánjának, dr. Zsuga Judit címére történő megküldésével (Népegészségügyi Kar Dékáni Hivatal 4002 Debrecen, Pf.: 400).
 • Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ONKFT/8-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd.

A pályázattal kapcsolatos információadásra feljogosított személy neve, telefonszáma:

Pálócziné Horváth Enikő, 52/512-732,

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A döntés előtt a benyújtott pályázatok alapján kiválasztott jelentkezőkkel személyes megbeszélésre kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 21. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.nk.unideb.hu honlapon szerezhető.

Időzített hír: 
0

Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napján hatályba lépett Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ