Tanulmányi Bizottsági ülések 2016/17 tanév első félév

2016, September 26 - 15:23
A Népegészségügyi Kar Tanulmányi Bizottsága az alábbi időpontokban ülésezik a 2016/17 tanév első félévében:

2016. szeptember 20. (kedd) 15.30 óra

2016. október 20. (csütörtök) 14.00 óra

2016. november 15. (kedd) 14.00 óra

A Tanulmányi-és Vizsgaszabályzat értelmében:

2.§. (1) Az NK TB elé terjesztett kérelmekhez az érintett szakvezetők, illetve tantárgyfelelősök véleményét mellékelni kell. A TB-hez intézett kérelmek benyújtási határideje a soron következő TB ülést megelőző 5. munkanap, helye az NK Tanulmányi Osztálya.
(3) A kreditátviteli kérelmek benyújtási határideje a szorgalmi időszak első hetének utolsó munkanapja. A kreditátviteli kérelmek elbírálása a releváns tantárgyfelelős és a szakvezető egyetértésével történik.
A hiányosan dokumentált kérelmet az NK TB elutasítja.